Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

  1. Thanh toán trưc tiếp bằng tiền mặt
  •  Áp dụng: đơn hàng đã có sẵn
  •  Khách hàng thanh toán cho nhân viên giao hàng hoặc nhân viên của công ty có giấy giới thiệu sau khi đã nhận hàng và kiểm tra hàng hóa đầy đủ và các chứng từ kèm theo.
  •  Giá trị thanh toán thể hiện trên hóa đơn bán hàng đối với sản phẩm không tạm ứng. Giá trị thanh toán khác thể hiện trên giấy đề nghị thanh toán.

     2. Thanh toán chuyển khoản

  •  Áp dụng: đơn hàng đặt theo yêu cầu
  • Lưu ý: Nhận tiền trước khi chuyển hàng.
  •  Quý khách khách thanh toán bằng chuyển khoản từ các ngân hàng hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật. Giá trị thanh toán căn cứ trên hóa đơn GTGT mua bán giữa công ty và khách hàng.

Quý khách khách thanh toán bằng chuyển khoản từ các ngân hàng hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật. Giá trị thanh toán căn cứ trên hóa đơn GTGT mua bán giữa công ty và khách hàng.

Quý khách vui lòng chuyển khoản tạm ứng hoặc thanh toán vào tài khoản như sau:

STK: 0011003791296

Chủ TK: Nguyễn Hữu Thắng – Vietcombank Sở Giao Dịch

Xin trân trọng cảm ơn!